Els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència que s’han obtingut en 64 punts de Granollers es troben molt per sota dels límits establerts per la normativa. Aquesta és la principal conclusió dels mesuraments que ha fet l’Ajuntament de Granollers en centres docents, centres sanitaris, geriàtrics, biblioteques, etc, en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica en què participa l’Ajuntament de Granollers amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. Aquests resultats es poden consultar en el portal de la Governança Radioelèctrica.radiofrequencia

Un dels objectius de la Governança Radioelèctrica és la transparència amb la ciutadania respecte els nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, per tal d’ajudar a minimitzar la percepció del risc que una part de la ciutadania té respecte la possible relació entre l’exposició a camp electromagnètic de radiofreqüència i la salut i així permetre que el desplegament de les infraestructures de comunicacions sense fils es realitzi sense tantes dificultats.
A més, a partir d’aquest mes d’abril i fins a finals del mes de juny, s’ofereix la possibilitat als ciutadans de fer mesuraments del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència al seu domicili. Les sol·licituds s’han d’adreçar al Servei d’Activitats i es poden fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep 7, bxs). En la sol·licitud hi ha de constar el nom i cognoms de la persona que ho demana, el seu DNI, l’adreça de l’habitatge on vol que es faci el mesurament i un telèfon de contacte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.