Per tercer any consecutiu, impostos i taxes municipals no s’incrementaran a Granollers. Així, es pagarà el mateix que l’any passat d’IBIU, clavegueram, escombraries, circulació i guals, entre d’altres. Per exemple, un pis al carrer de Barcelona, de 98 m2, pagarà d’IBIU 300,74 euros; de clavegueram, 25,26 euros; d’escombraries, 121,40 euros; i de circulació, per a un vehicle de 12 a 16 cavalls fiscals, els majoritaris en el mercat de l’automoció, 143,88 euros.

BONIFICACIONS I FRACCIONAMENTS

D’altra banda es mantenen les mateixes bonificacions i incentius fiscals que l’any passat i la possibilitat, prèvia petició, de fer el pagament d’impostos i taxes periòdics de manera fraccionada sense interessos.

Quant a l’Impost sobre Béns Immobles (IBIU) les famílies nombroses podran acollir-se a bonificacions, en funció del nivell de renda.

AJUTS DIRECTES PER PAGAR L’IBIU

Com que la Llei d’Hisendes Locals no permet fer noves bonificacions en l’IBIU, l’equip de govern es compromet a dotar una partida del pressupost municipal de 2015 amb 100.000 euros per ajudar aquelles famílies que més ho necessitin i que compleixin uns determinats requisits.

D’altra banda, gaudiran d’un 50 % de la quota de l’IBIU, durant cinc anys, els edificis destinats a habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o de l’energia solar. Els vehicles menys contaminants (elèctrics, híbrids i amb baixes emissions de CO2) també podran acollir-se a descomptes de l’impost de vehicles de tracció mecànica (circulació).

Pel que fa a la taxa d’escombraries els pensionistes jubilats, incapacitats, aturats, persones que cobren el PIRMI o tenen escassa capacitat econòmica poden accedir a la bonificació del 50 % o a l’exempció de la taxa.

Es manté també aquest any la bonificació del 10 % per a aquells habitatges particulars, els propietaris dels quals hagin fet servir les deixalleries en cinc o més ocasions durant l’any.

Si es fan rehabilitacions o reformes de l’habitatge habitual es podrà gaudir d’un 50 % de descompte en l’impost sobre construccions, en funció de la renda. En la rehabilitació dels elements comuns dels habitatges plurifamiliars la bonificació serà del 30 % sobre la quota de l’impost.

Finalment quant a l’IAE, es bonificarà fins al 20 % la quota de l’impost, a les empreses que hagin incrementat en més d’un 5 % la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

Respecte a les escoles bressol es manté el preu del curs passat, on 58 alumnes d’un total de 216 van rebre ajuts directes en forma de beca, corresponents al 50 o al 100 % d’aquest import.

CRÍTIQUES D’ICV-EUiA

El Portaveu d’ICV-EUiA, Josep Casasnovas, ha celebrat que al Ple Municipal de dimarts el Govern acordés reservar una partida de 100.000€ en el pressupost de l’any 2015 per a subvencionar el pagament de l’IBI a famílies en situacions de precarietat, d’atur o de desnonament.

Aquesta proposta va ser realitzada pel grup d’ICV-EUiA l’any passat, tal com va reconèixer el mateix alcalde, Josep Mayoral. Aleshores, el govern no va donar suport a la proposta, “però ara sembla que sí tirarà endavant”, diuen els ecosocialistes. Des d’ICV-EUiA es mostren molt satisfets perquè consideren que “aquests 100.000€ serviran per a pal·liar una mica el patiment de moltes famílies de la ciutat”.

D’altra banda, Casasnovas s’ha mostrat decebut que no prosperés la proposta de tarifació social a l’escola bressol, que permetria, segons la quantificació feta pels ecosocialistes, “que un 60% de les famílies usuàries de l’escola bressol paguessin una quota molt més reduïda”. Davant del model proposat pel Govern, el Portaveu d’ICV-EUiA ha recordat que “la proposta d’ICV-EUiA és més justa i incideix en la redistribució de la riquesa, i se’n beneficiarien pràcticament el doble de famílies”.

Finalment, Casasnovas va defensar també la rebaixa del coeficient de càlcul de l’IBI, per a tractar de compensar les pujades imposades pel Govern de Rajoy, però la proposta també va esdevenir rebutjada. Segons Casasnovas “el govern local va criticar molt la mesura de Rajoy, però a l’hora de la veritat no tenen cap intenció de fer res per a revertir-la, perquè ja els hi va bé”.

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.