clavegueram

Les obres tenen una durada aproximada de tres setmanes. (Foto: Ajuntament)

A partir del proper dilluns dia 11 de juliol, es duran a terme les obres de renovació del clavegueram del tram del carrer Foment comprès entre els carrers de Francesc Macià i de Sant Josep de Calassanç.

Les obres tenen una durada aproximada de tres setmanes, en el decurs de les quals el carrer de Foment estarà obert al trànsit de turismes però no al d’autocars i/o camions de més de 3.500 kg.

Drenatges Urbans del Besòs, SL farà aquests treballs de substitució i col·locació de 115 metres de tub nou de clavegueram de formigó armat, ja que l’actual instal·lació tenia esquerdes i havia patit algun trencament puntual. El cost total de l’obra és de 59.946,91 euros, IVA inclòs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.