Exemplar de la raça Pitbull.

Exemplar de la raça American Pitbull Terrier.

La Junta de Govern Local celebrada ahir va aprovar imposar dues multes a dos propietaris de gossos potencialment perillosos.

Una d’elles és per a un ciutadà de Canovelles, amb inicials H.I, al qual se li ha imposat una sanció de 3.005,07 euros per la comissió de quatre infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. En concret per no tenir la llicència de tinença en el moment que conduïa el gos; per portar el gos sense el certificat del cens municipal (inscripció al Registre d’Animals Domèstics – ANICOM); per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros i per portar el gos sense lligar i desproveït de morrió per la via o espai públic.

L’altra multa s’ha imposat a un resident a Granollers, I.M.M, també amb el mateix import i per cometre les mateixes infraccions.

Durant el 2016 l’Ajuntament ha sancionat a set persones per temes diversos relacionats amb gossos potencialment perillosos, corresponents a expedients que es va iniciar l’any passat. Aquest any 2016 s’han incoat, de moment, 8 expedients dels quals en cinc ja s’ha iniciat l’expedient sancionador i, a hores d’ara, estan en tràmit.

A banda de la tinença de gossos potencialment perillosos, l’Ajuntament de Granollers seguirà sancionant problemàtiques més comuns com no lligar els gossos en els parcs o no recollir els excrements, tal com preveu l’Ordenança dels Espais d’Ús Públic i Civisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.