El ple de Granollers ha arovat per unanimitat la liquidació en positiu del Pressupost 2017 de l’Ajuntament amb un resultat pressupostari ajustat de 9.090.346,27  d’euros i un romanent de tresoreria disponible de 16.113.144,07 d’euros.

D’altra banda també ha aprovat la liquidació positiva del Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers corresponent a l’exercici 2017, amb un resultat pressupostari ajustat de 86.483,87 euros i un romanent de tresoreria disponible de 647.555,52 euros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.