Granollers va detectar 51 casos d’absentisme escolar greu l’any passat

El curs passat, la Comissió de Prevenció i Tractament de l’Absentisme Escolar (COPAG) va fer seguiment de 51 casos d’absentisme greu –la majoria dels quals, a secundària–, i es va parlar amb 13 famílies. Es van iniciar nou procediments sancionadors (amb multes d’entre 300 i 1.500 euros) i dos alumnes van fer serveis compensatoris en benefici de la comunitat.

reunio_absentisme

Tècnics municipals d’Educació i Serveis Socials, de l’EAP i de la Policia Local van recordar el protocol d’absentisme escolar i van explicar les dades del curs passat, davant els equips directius del centres educatius. (Foto: Ajuntament)

Aquestes són algunes de les dades de la memòria del curs 2014/15 que s’han donat a conèixer en la darrera reunió amb els equips directius dels centres granollerins de primària i secundària públics i concertats, celebrada a final de gener amb l’assistència d’una cinquantena de persones, els regidors municipals dels serveis implicats, els inspectors d’Ensenyament,  tècnics de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) i de Serveis Socials, i els membres de la COPAG.

A les escoles i instituts de Granollers hi ha aquest curs 7.139 alumnes matriculats, que cursen entre 1r de primària i 4t d’ESO, o sigui, en la franja d’escolarització obligatòria. Els pares o tutors tenen la responsabilitat de procurar l’assistència regular de l’infant a l’escola, i l’Ajuntament té el deure d’actuar si es detecta un cas d’absentisme.

EL PROCEDIMENT COMENÇA AL CENTRE ESCOLAR

Per abordar aquests casos i intentar trobar-hi una solució, el consistori ja fa anys que impulsa el treball en xarxa amb tots els agents implicats. D’entrada, els primers a actuar són el mateix centre educatiu, la seva comissió social i els tècnics dels Serveis Socials municipals.

En aquesta primera fase se cita les famílies, es demana la justificació de les faltes i es marca un pla de treball. Quan el pla no té els resultats esperats i el noi o noia segueix faltant a classe sense justificació, el cas es deriva a la COPAG, integrada per dos tècnics d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament, un de l’EAP, un policia local i l’inspector d’Ensenyament.

Aquesta comissió s’entrevista amb la família, obre un expedient d’absentisme, informa de la normativa i arriba a uns pactes de retorn i aprofitament del curs, que, en cas de no complir-se, deriven en un expedient sancionador, que sempre és el darrer recurs.

MESURES CORRECTIVES EDUCADORES

El curs passat, la revisió del protocol d’absentisme de l’Ajuntament va incorporar dues mesures que n’han augmentat l’efectivitat. D’una banda, hi ha les mesures educatives correctores, que s’apliquen en els alumnes més grans, com a responsables directes de l’absentisme; són de tipus voluntari i el curs passat van aplicar-se en el cas de dos alumnes que van fer 60 hores de tasques en benefici de la comunitat. En un dels dos casos, la mesura va fracassar i va caldre aplicar la segona novetat que incorpora el protocol: una sanció econòmica.

Des de tots els agents implicats se segueix treballant per reconduir l’absentisme, si bé s’és conscient que aquesta realitat és només la punta de l’iceberg d’una situació personal, social i familiar complexa, que amb el treball en xarxa es pot abordar amb més possibilitats d’èxit, sempre pensant en el benefici del noi o noia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *