Davant l’anunci per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el sentit d’apostar per la construcció del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers, Iniciativa per Catalunya Verds ha manifestat que aquest projecte no està vigent ja que l’estudi d’impacte ambiental ha caducat; per tant, s’hauria de reconsiderar tot el projecte.

La proposta del grup ecosocialista es basa en una “Ronda Vallès” que pugui aprofitar els corredors ja existents fet que suposaria facilitar els desplaçaments entre els municipis i amb els nuclis d’activitat productiva a més d’un menor impacte ambiental i menors costos.

ICV remarca també la importància de reiniciar les obres a mig fer de la connexió viaria entre Abrera i Viladecavalls. També, insten al Govern de la Generalitat que reclamin al Ministeri de Foment que transfereixi a la Generalitat les competències i els recursos pressupostaris destinats a les obres de la via orbital B-40 per ser una xarxa viaria que transcorre únicament el territori català a més de redactar un nou projecte en el marc del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que posi l’accent en la millora del transport públic, la xarxa ferroviària i la del tram-Vallès, les intercanviadors entre xarxa ferroviària, tramviària i de transport públic urbà i inter-urbà per carretera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.