El Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha inadmès el recurs que la Plataforma d’Afectats per les Multes (PAM) va presentar contra el procés de contractació del sistema foto-vermell de les Franqueses del Vallès.

Segons la resolució, el “recurs contenciós administratiu té per objecte la pretensió anul·lativa exercitada a nom de la Plataforma d’Afectats per les Multes (PAM) contra l’acord de la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2014 en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació de la gestió en un element de servei públic municipal de control de seguretat viària a les Franqueses del Vallès i el de 18 de setembre de 2014 en relació amb l’aprovació de l’adjudicació del contracte de la gestió d’elements del servei públic municipal de control de la seguretat viària de les Franqueses del Vallès per procediment negociat sense publicitat ni tramitació ordinària”.

El jutge apunta que la Plataforma d’Afectats per les Multes va interposar el recurs fora de termini i, a més, no ha presentat cap document acreditatiu de la seva capacitat per recórrer. En aquest sentit, la resolució diu “en l’escrit d’interposició de recurs s’aporta l’acta fundacional i estatuts. Segons aquests la Junta Directiva té la facultat per a tots els actes propis de les finalitats de l’associació sempre que no requereixin autorització expressa de l’Assemblea General. Dins de l’apartat de competències de l’Assemblea General (article 17) no contra la d’interposar procediments judicials i en conseqüència no es tracta d’una facultat de la Junta Directiva”.

Amb tot, el Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha decidit inadmetre el recurs presentat per la Plataforma d’Afectats per les Multes (PAM) i, a més, els ha imposat les costes que ha fixat en la quantitat de 1.000 euros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.