Les obres afecten al tram entre la connexió de la Ronda amb la carretera C1415c (Granollers-Argentona) i l’enllaç amb la C251 (Granollers-Cardedeu), un total de 2 km. on s’instalarà una nova mitjana de formigó de separació entre els dos sentits de circulació.  El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya inicia aquestes obres amb l’objectiu de millorar la seguretat i reduir el risc de xocs frontals.

Per tal d’instal.lar la mitjana caldrà ampliar la zona de la calçada però les obres estan planificades per minimitzar les afectacions a la circulació. El carril lent direcció nord de la Ronda restarà tancat durant tota l’execució i s’habilitarà un dels dos carrils, en els que actualment es circula en sentit sud, per redirigir el trànsit cap al nord. En les darreres setmanes de les obres, però, l’afectació serà gairebé total en horari nocturn, deixant només un carril central compartit en els dos sentits i regulat per operaris. La instal·lació de la mitjana serà la darrera fase de l’obra.

ES MANTENEN ELS DOS CARRILS

La inversió en aquesta millora a la Ronda és 1,2 milions d’euros i mantindrà els dos carrils en sentit nord de 3,2 metres i un carril sentit sud de 3,5 metres. Tots dos sentits comptaran un voral interior de 0,5 metres i un d’exterior d’1 metre d’amplada. En el tram on només hi ha carril únic en els dos sentits la calçada serà de 5,5 metres i els vorals d’emergència seran trepitjables per garantir la fluïdesa del trànsit en cas d’avaries o incidències.

Leave a Reply

Your email address will not be published.