nomemanentalcalde caldes

Presa de possessió de l’alcalde, Jordi Solé i Ferrando. (Foto: Ajuntament)

Un cop constituït l’Ajuntament amb els 17 càrrecs electes que configuren el consistori calderí per al mandat 2015/2019, va ser reelegit alcalde el republicà Jordi Solé i Ferrando.

Solé, cap de llista de la força més votada, va guanyar l’alcaldia amb 9 vots a favor. També es van emetre 6 vots en blanc i 2 a favor del socialista Xavier Ortega.

Un cop constituït l’Ajuntament, correspon a l’alcalde nomenar per Decret d’alcaldia els Tinents d’alcalde, els responsables de les regidories i de les competències delegades per l’alcalde a la Junta de Govern Local, als regidors i, si s’escau als delegats de l’alcaldia, en matèries de la seva competència.

Tot seguit, és previst que el 25 de juny tingui lloc el Ple del cartipàs municipal. En aquest ple es dóna compte dels Decrets citats, s’estableix la periodicitat de les sessions, s’aprova la creació i composició de les comissions informatives i la composició de la comissió especial de comptes i s’aproven els representants de l’Ajuntament en entitats municipals i supramunicipals.

REGIDORS/ES DEL MANDAT 2015/2019

ERC
1. Jordi Solé i Ferrando (Alcalde)
2. Núria Carné i Navarro (Independent)
3. Isidre Pineda i Moncusí
4. Maria Pilar Aznar i López
5. Vicenç Personat i Pallarès
6. Jaume Mauri i Sala
7. Josep Ramon Marañés i Vidal
8. Roser Guiteras i López
9. David Través i Ambrosio

SC-CUP-PA
1. Alexandra Redondo Ibañez
2. Anna Mata Domenech

CiU
1. Francesc Coral Prades
2. Maria Dalmau Xalabarder

PSC
1. Francisco Javier Ortega Guillen
2. Carla Millan Peñaranda

UPC
1. Francisco Martínez Boluda

PPC
1. Montserrat Romano Bosch

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.