La Crida-CUP ha registrat una moció que reclama un major compromís per part de l’Ajuntament de Granollers en la lluita contra el canvi climàtic. En la moció denuncien la contaminació ambiental com un dels principals riscos que afronten els ecosistemes, la humanitat i les ciutats del Segle XXI, especialment, ciutats com Granollers que superen els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de la Directiva 2008/50/CE (establert en 40 µgr/m3) sobre qualitat de l’aire.

Segons el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental reduir l’exposició de PM10 als valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (20 µgr/m3) evitaria anualment a Catalunya 3.500 morts prematures, 1.800 ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratòries, 5.100 casos de bronquitis crònica en adults i 31.100 casos de bronquitis agudes en nens a més de 54.000 crisis d’asma. Conseqüència de l’efecte dels gasos hivernacle, les temperatures mitjanes globals han augmentat 0,8ºC des de l’inici de la Revolució Industrial, provocant un increment de fenòmens meteorològics devastadors.

La moció afirma que els ajuntaments no poden restar impassibles davant els riscos que amenacen el planeta, i eximir-se de la responsabilitat que tenen davant la seva ciutadania. Per això, atès que la necessitat d’actuar és urgent, i és imprescindible anar més enllà de les mesures que s’estan portant a terme en matèria d’eficiència i estalvi energètic, des de la Crida per Granollers-CUP hem proposat 12 accions concretes i complementàries contra el canvi climàtic a impulsar des de la ciutat.

Encapçalant les accions es proposa redactar i aprovar de manera participativa un pla local contra el canvi climàtic. Pel que fa a mobilitat es reclama, per tal de reduir el trànsit de vehicles, la gratuïtat dels peatges de la C33 i l’AP7 al seu pas per Granollers, així com la creació d’una Taula de la bicicleta per tal de definir propostes d’actuació a incorporar en l’actualització del Pla de Mobilitat. També proposen reduir la generació de residus i augmentar la recollida selectiva. D’altra banda, es proposen un seguit de mesures de prevenció en previsió de les variacions brusques del règim de pluges, com adaptar el mapa de riscos de les zones inundables, elaborar un pla d’acció enfront de les inundacions, així com un programa de lluita contra la sequera. Entre les propostes també destaca la de preservar i fer créixer les zones arbrades del municipi, tenint present la vulnerabilitat enfront de la pressió urbanística i la inundabilitat, per a millorar la capacitat de retenció de CO2

Leave a Reply

Your email address will not be published.