La Crida recorre contractacions ‘a dit’ de l’Ajuntament de Granollers

La Crida per Granollers-CUP ha presentat un recurs  contra els acords del Ple de 29 de setembre en el que es va aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

La formació considera que l’acord pel qual es suprimien els llocs de treball de Coordinador tècnic de centres cívics, de Cap de l’OAC i de Cap de Servei d’Organització i Logística, tots ells assignats a personal eventual de confiança; i s’assignava a les mateixes persones també per lliure designació, els llocs de treball de nova creació de Cap de Servei de cultura i joventut, Cap de Servei d’Organització i Serveis Tecnològics, Tècnica mitjana de Logística i es creava a l’hora una nova plaça de lliure designació de Tècnic/a d’Assessorament Jurídic, no és ajustada a dret i pretén esquivar l’aplicació de la normativa administrativa que obligaria a aplicar els criteris de mèrit i capacitat per a la provisió d’aquestes places.

La Crida per Granollers-CUP considera que les places de nova creació tenen per funció realitzar tasques de gestió i de direcció d’àrees i departaments concrets, i per tant són places que no poden ser cobertes per personal eventual doncs a aquest només se li poden encomanar funcions relacionades amb l’assessorament especial i de col·laboració immediata de l’Alcaldia.

Per aquest motiu ha sol·licitat a l’Ajuntament, a través d’un recurs de reposició, que sigui revocat l’acord pel qual s’acorda la modificació de la plantilla, i en concret la part de l’acord que fixa com a llocs de treball a proveir per personal eventual el de Cap de Servei de cultura i joventut, el de Cap de Servei d’Organització i Serveis Tecnològics, el de Tècnica mitjana de Logística i el de Tècnic/a d’Assessorament Jurídic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *