La Crida-CUP considera que el govern de Granollers ha d’actuar per fer efectiva la reobertura “total i immediata” del camí tallat de can Riba i can Ninou, “tal com dictamina la planificació municipal”. Segons ha denunciat la formació, el tall respon principalment a l’ús com a circuit de terra d’un traçat que forma part de la xarxa bàsica de camins, i dels terrenys adjacents propietat del RACC, “pel que la reobertura parcial és insuficient ja que converteix un camí obert a tothom en un pas estret, i passat aquest punt un camí catalogat a la xarxa bàsica, i per tant d’ús públic, passa a estar a disposició pràcticament exclusiva d’interessos privats”.

En aquest sentit, la Crida-CUP lamenta el paper dels responsables de Medi Ambient i d’Urbanisme municipals, tot considerant que l’Ajuntament de Granollers “ha de vetllar pels interessos dels ciutadans, evitant abusos i incompliments de les directrius vigents”.

Can Ninou, any 2016. (Foto: CUP)

Can Ninou, any 2016. (Foto: CUP)

Segons ha informat la formació, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) determina que el conjunt de camins rurals previstos al al document i que queden dins del sòl no urbanitzable han de mantenir el seu traçat i aquest no pot modificar-se. “El POUM també defineix que l’amplada i el traçat dels camins existents es procurarà mantenir en les seves dimensions actuals, establint que els camins inclosos en la xarxa principal han de tenir una amplada mínima de 6 metres i els inclosos en les xarxes secundàries han de tenir una amplada mínima de 4 metres”, puntualitzen des de la Crida-CUP.

La formació afegeix que el Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers defineix que formen part de la xarxa bàsica de camins rurals i veïnals tots els elements construïts en funció del camí i estableix que “cap infraestructura nova podrà tallar, limitar o impedir la circulació per la xarxa bàsica de camins rurals i veïnals de Granollers”. Segons aquest Pla, resten especialment subjectes a llicència urbanística els moviments de terra i els desmunts o explanacions en qualsevol classe de sòl, així com la modificació del traçat o del perfil dels camins i accessos rodats existents.

Leave a Reply

Your email address will not be published.