La Crida per Granollers-CUP ha pesentat a l’Ajuntament una moció en defensa del personal que treballa en empreses subcontractades per aquesta Administració local. El document proposa actuacions encaminades a resoldre els dos conflictes laborals oberts entre aquestes companyies i les seves respectives plantilles, que han posat de manifest la situació de precarietat, vulnerabilitat i indefensió que pateix part del personal que treballa subcontractat per Granollers”, i prevenir-ne l’aparició de nous casos.

DOS CONFLICTES OBERTS

A finals de març, la UGT va denunciar les condicions laborals de les treballadores de la neteja d’equipaments municipals, i exigia a l’Ajuntament que incorpori en els plecs de contractació l’obligació de l’empresa del compliment amb el conveni laboral. El sindicat denunciava també que l’Ajuntament no es va presentar a una mediació convocada pel Tribunal Laboral de Catalunya el mes de setembre de 2013, així com tampoc a la mediació de gener d’aquest any 2016.

A primers d’abril, el sindicat CNT va denunciar l’acomiadament del personal de l’enllumenat públic per part de l’empresa concessionària. Successives sentències del Jutjat Social de Granollers, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, han avalat la demanda dels treballadors, obligant a la subrogació de la plantilla. L’empresa al·lega ara causes organitzatives i de producció, emparant-se en la reforma laboral, per a acomiadar aquest personal amb una indemnització de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats. La plantilla denuncia que l’Ajuntament de Granollers ha declinat posicionar-se sobre el conflicte laboral, “malgrat que l’acomiadament és nul de ple dret”.

CONTROL DE L’AJUNTAMENT

Des de la Crida per Granollers-CUP consideren que l’Ajuntament té al seu abast, en la contractació pública, una important eina que pot i ha de contribuir a aconseguir objectius socials. Per aquest motiu, i des de la perspectiva de la responsabilitat social, reclamen que el Consistori “intervingui com a mediador en els conflictes laborals vigents i els que sorgeixin entre el personal i les empreses subcontractades, vetllant sempre pel compliment de les disposicions vigents en matèria laboral”.

La moció proposa que l’Ajuntament incorpori en els plecs de contractació una clàusula que garanteixi la subrogació del personal del servei per part de l’empresa adjudicatària del contracte.

D’altra banda la formació creu que, com a contractant, l’Ajuntament “ha d’exigir a les empreses subcontractades el compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració laboral, i el conveni corresponent”. Per últim, la moció reclama que es realitzi una auditoria financera d’aquests serveis en concret per tal d’analitzar en comissió la viabilitat de la seva municipalització.

Leave a Reply

Your email address will not be published.