L'alcaldessa i el diputat.

L’alcaldessa i el diputat.

El diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació, Joan Carles García Cañizares, va entregar, el 31 de març passat, el projecte d’avaluació de compliment del pla director TIC de la Garriga a l’alcaldessa d’aquest municipi, Meritxell Budó.

Les diagnosis són treballs que inclouen l’inventari dels recursos TIC i dels projectes de l’ajuntament, una anàlisi del model organitzacional de treball i, en general, de la gestió dels actius tecnològics.

Aquests projectes tenen l’objectiu de marcar un pla d’accions a curt termini, per assolir un primer nivell de control de la gestió tecnològica; i, per tant, també recomanen tot un conjunt d’assistències tècniques.

Per la seva banda, els plans directors són instruments de planificació estratègica, dirigits a aquelles organitzacions que ja han assolit el primer nivell de control, i recullen les accions a mitjà termini per assolir els objectius en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.