Imatge del projecte.

Imatge del projecte.

El Servei d’Equipament i Espai Públic de la Diputació va lliurar ahir el Projecte executiu de millora de la passarel·la de Bellavista, que es va sol·licitar des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a principis d’aquest any 2014.

El projecte ha estat elaborat per un equip redactor extern contractat directament per la Diputació: Arquitectes Joan Sandoval i Amat. Aquesta actuació preveu la col·locació de dos ascesors exteriors per tal de facilitar l’accessibilitat de l’actual passarel·la que travessa la via del tren, comunicant la plaça de la Malagarba amb el carrer d’Aragó i el passatge de Ponent.

ACTUACIÓ DINS DEL PLA DE BARRIS

Aquesta actuació, que té un pressupost d’execució de 214.721,24 euros (IVA inclòs), s’emmarca dins del Pla de Barris de Bellavista i compta amb el finançament del 50% del seu pressupost per part del Departament de Territori de la Generalitat, a més d’una subvenció per part de la Diputació.

ES PODRÀ INICIAR EL 2015

El Projecte de la passarel·la de Bellavista amb la col·locació de dos ascensors exteriors es podrà iniciar durant l’any 2015, un cop s’aprovi el projecte i hagi transcorregut el termini previst d’exposició pública d’aquest.

Aquest projecte va lligat també a la millora i obertura a tots els veïns de l’actual aparcament situat al costat de l’estació de tren i que és actualment propietat d’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviràries) del Ministeri de Foment. L’Ajuntament està a l’espera que ADIF doni el vistiplau definitiu per a la signatura del conveni per a la cessió de la gestió municipal d’aquest espai.

2 Responses

  1. Josep Montgè

    En un municipi on la crisi està colpejant duramente, el govern municipal de CiU PSC PP i Vanesa Garcia només es preocupa d’obres faraòniques que no són imprescindibles. Estan gastant diners públics en contractes que ells sabran el veritable motiu, però el de les necessitats ciutadanes no és. Preocupin-se dels habitants del municipi que ho estan passant molt dur mentre vostès juguen a constructors.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.