Després de sis anys de desplegament del Pla de barris a Montornès Nord, la Diputació ha fet lliurament a l’Ajuntament de Montornès del Vallès del projecte d’avaluació intermèdia del Pla per tal de conèixer l’estat d’execució de les 37 actuacions previstes així com els sistemes que permetin saber el seu impacte sobre la vida dels veïns del barri.

Simultàniament a aquest treball, s’ha redactat també el document de reformulació de les propostes d’actuació del Pla de barris, que ha de servir per sol·licitar la pròrroga extraordinària a la Generalitat per a la seva execució els propers quatre anys.

De cara a assolir la totalitats dels objectius del Pla inicial, el document de reformulació proposa acollir-se a la pròrroga extraordinària amb les estratègies de recollir com a bones pràctiques les actuacions, serveis i models de gestió que han sabut connectar amb més eficàcia amb les necessitats  dels veïns de Montornès Nord per assegurar-ne la continuïtat i, a mitjà termini, fer-les extensives a la totalitat de la població de Montornès.

El document també dóna continuïtat a les actuacions sobre l’espai públic que no s’han pogut executar per manca de temps i finançament, especialment l’avinguda Llibertat, tot prosseguint amb l’objectiu de generar espais inclusius a través de la participació ciutadana, i impulsar decididament les actuacions de la rehabilitació dels elements comuns dels edificis un cop revisades les bases reguladores i els protocols d’actuació, així com la dinamització comercial, a partir dels primers acords amb els comerciants del mercat Nostra Senyora del Carme.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.