La Garriga espera poder rebre, en els propers mesos, noves restes de l’època prehistòrica i romana, un cop el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) n’hagi fet l’inventari i l’estudi corresponent. Aquests materials, seran entregats per Ramon Turón i provenen de la zona de Can Terrers.

Les peces prehistòriques són materials lítics que es feien servir per esquarterar, tallar i filetejar la carn, treballar la pell i aixafar closques de fruits. També s’ha trobat, per exemple una mà de molí que ens indicaria la fabricació de farines i una mà de morter, que explicaria l’ús d’arrels i fruits secs. El conjunt també consta d’Instruments agrícoles com les aixades i les falç, que indicarien que el terreny va ser llaurat i els cereals tallats, i de ceràmica, destrals i sagetes en força bon estat.

Una vegada l’Ajuntament pugui diposar d’aquest material, la idea és anar-lo exposant de manera rotatòria al Centre de Visitants del municipi, com a espai central de l’oferta turística garriguenca.

L’estudi d’aquests materials realitzat per Ramon Turón es pot consultar al web del Centre de Documentació Històrica de la Garriga. Una vegada el MAC faci el seu inventari definitiu, es revisarà aquest estudi amb les correccions necessàries.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.