Els béns patrimonials i d’activitats dels càrrecs electes de l’Ajuntament de la Garriga ja estan publicats al web municipal, un cop es van aprovar els models de registre durant el Ple del mes de febrer passat.

D’aquesta s’adapten a la Llei de Transparència als efectes de la seva publicació.

Es consideren béns patrimonials, les propietats immobiliaries (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs), vehicles i capitals propis (comptes bancaris, fons de pensions, obligacions, bons, ..)

Fins ara aquesta documentació, que han de presentar obligatòriament els membres electes com a condició inexcusable per a poder prendre possessió, no estava publicada perquè no s’havia adaptat a la llei de protecció de dades de caràcter personal.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.