El president de la Comissió de Gestió del Fons de Foment del Programa de Barris i secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, ha resolt favorablement la sol·licitud de pròrroga de dos anys presentada el mes de novembre passat per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l’execució del Pla de Barris de Bellavista.

La Generalitat va acordar el 22 de juny de 2010 atorgar a l’Ajuntament de les Franqueses una subvenció d’un import de 4.392.002,79 € per a la realització del Projecte d’Intervencó Integral del barri de Bellavista amb un pressupost total d’execució de 8.784.005,58 €, per la qual cosa en data 18 d’octubre de 2010 es va signar el conveni entre aquestes dues institucions.

En aquest marc, des del juliol de 2010, l’Ajuntament de les Franqueses està desenvolupant el Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista (el Pla de Barris). Aquest projecte consta de 22 actuacions. La despesa realitzada fins al moment no arriba al 10% del total de la inversió prevista.

EL PLA DE BARRIS ES POT ALLARGAR FINS AL 2020

En principi, la Llei de Barris preveia que els projectes d’intervenció integral (plans de barris) s’executessin en quatre anys, amb la possibilitat de sol·licitar una pròrroga ordinària de dos anys, tot i que la situació econòmica generalitzada va fer que és modifiqués aquest termini, permetent als municipis sol·licitar una altra pròrroga de quatre anys més. Per tant, es podria arribar així a desplegar el Pla de Barris de Bellavista en un total de 10 anys, des de 2010 fins al 2020.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.