Connexió del polígon del Congost i la Ronda Nord. (Foto: Departament de Territori i Sostenibilitat)

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font i el director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Xavier Flores han presentat el projecte “Vial de connexió de la Ronda Nord de Granollers entre la rotonda de Francesc Macià i el Sector V Industrial, al marge esquerre del Congost”.

El projecte, que tindrà un cost de 1.379.533,98€, contempla un nou vial de 250 metres de longitud que connecta el polígon amb la Ronda a través d’un nou pas inferior sota la línia de ferrocarril de Barcelona a Vic (Rodalies R3). El vial té una amplada de calçada de 7 metres amb voreres a ambdós costats de 2,5 metres amb arbrat i enllumenat públic. El pas sota el ferrocarril és un calaix tancat de longitud de 21 metres, construït per empenta hidràulica.

El projecte contempla també les següents actuacions:

  • Mur provisional per a permetre la prefabricació del caixó empentat sense afectar l’explotació de la industria situada al nord.
  • Drenatge de l’esplanada amb tub dren amb prisma de graves envoltades de geotèxtil.
  • Andanes, baranes i tanca de tancament al pont del ferrocarril.
  • Desplaçament d’un pal de catenària afectat per les obres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.