Representants sindicals de la Policia Local (UGT, CCOO i SPPM.CAT) van registrar dijous una sèrie d’instàncies per denunciar “l’incompliment reiterat i continu”, per part de l’Ajuntament, del conveni de condicions del personal, aprovat a principis d’anys. Els denunciants asseguren que s’han incomplert més de 30 articles i punts de l’actual conveni i altres normatives, entre altres manca de formació, vestuari o equipament.

La regidora Aroa Ortego.

La regidora Aroa Ortego.

Al Ple del mes de novembre, una vintena de delegats sindicals van protestar de forma silenciosa davant els representants polítics per aquest mateix tema. Al Ple, la regidora Aroa Ortego va assegurar que el problema era d’interpretació i no d’incompliment. No obstant, “amb les instàncies presentades es posa de manifest una sèrie d’incompliments tangibles en els que no entra la qüestió interpretativa”, afirmen els representants sindicals.

SENSE FORMACIÓ CONTINUADA, SENSE VESTUARI, SENSE VIDA FAMILIAR

Entre aquests incompliments denunciats hi ha, en primer lloc, la manca de formació en tècniques policials. Malgrat que l’Acord de Condicions del personal funcionari, en l’annex de la Policia Local, es recollia el compromís del consistori en l’organització de dos accions formatives anuals obligatòries de tècniques policials, al 2014 no s’ha realitzat cap d’aquestes dos formacions.

Un altre dels incompliments denunciats pels sindicats fa referència al vestuari i l’equipament. Segons el nou conveni, a partir de 2015 l’Ajuntament de Granollers ha de facilitar als funcionaris de la Policia Local les peces de roba i equipament corresponent al seu lloc de treball, de forma que cada agent pot demanar i rebre el vestuari i l’equipament que necessita. Aquest nou sistema de lliurament de vestuari preveu que les peticions s’iniciin el primer dia laborable del mes de novembre. “Però a data d’avui, no s’ha iniciat el procediment de peticions previst. Es retarda així, un cop més, el possible lliurament les armilles antibales personals, elements bàsics de seguretat que ha estat una demanda històrica del cos de Policia Local”, aclaren els representants sindicals.

Policia-LocalAquest fet és, segons els denunciants, un nou greuge que se suma a la mancança en el lliurament de peces de vestuari i equipament patits durant els darrers anys, “ja que ni en 2013, ni 2012 s’han lliurat les peces previstes a l’acord de condicions vigent llavors”. “Pel que fa al 2014, no s’ha lliurat cap peça de vestuari, malgrat que com a mostra de voluntat, els sindicats van renegociar a la baixa les peces de roba a lliurar, marcades per l’antic conveni, arribant a un compromís de mínims de vestuari a lliurar durant el 2014”, afegeixen.

Els representants sindicals de la Policia Local de Granollers també denuncien la “imposició de requisits i criteris abusius i arbitraris”, per part de la Prefectura, per poder accedir a determinats drets recollits en l’actual conveni, “com a eina de pressió o fins i tot de càstig a determinats treballadors, entre ells delegats sindicals”. “Per exemple a l’hora de concedir o denegar les permutes de Servei (que permet l’intercanvi de jornades entre agents, amb certes limitacions, per temes de conciliació familiar i laboral) o de compensar les prolongacions de servei en temps”, afegeixen.

D’aquesta manera, es condiciona la concessió d’aquests drets amb criteris “tan arbitraris i abusius” que fan impossible l’aplicació dels acords signats pel mateix Ajuntament. Els representants sindicals recorden que els drets que sol.liciten els treballadors, si compleixen les condicions establertes al conveni i la legalitat, s’han de concedir en el 100% de les ocasions. En aquest sentit, asseguren que les denegacions denunciades “compleixen escrupulosament el conveni i els mínims requerits per ser concedits. De fet hi ha alguns articles que s’han incumplert injustificadament en el 100% de les ocasions tot i haver sigut signats pel mateix Ajuntament fa només uns mesos. Fet del tot inadmissible”.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.