La Junta de Govern Local ha acordat adjudicar les obres del carrer Catalunya a l’empresa Prycsa de Cardedeu, d’acord amb la proposta feta per la mesa de contractació, després d’analitzar les 5 pliques presentades.

Les obres començaran el proper dia 20 d’octubre, d’acord amb el contracte signat amb l’empresa constructora, i té una durada de 6 mesos, de tal manera que està prevista la seva finalització pel mes d’abril de 2015.

En l’inici de les obres es treballarà sobre el tram urbà del carrer Tenor Viñas, reforçant el pas del torrent de Can Planas, pacificant la cruïlla amb la rambla Mestre Torrents, i reforçant tot el ferm d’aquest carrer, d’acord amb els pactes establerts entre l’equip de govern municipal i els grups de l’oposició.

obres 2S’ha coordinat l’inici d’aquestes obres perquè la capa de rodadura d’asfalt s’executi simultàniament amb la del sector de la U.A.-9 que duu a terme una Junta de Compensació privada amb participació de l’ajuntament, i que urbanitza els trams de nova obertura dels carrers Sant Sadurní i Tenor Viñas.

L’inici de les obres sobre el carrer Catalunya pròpiament dit serà efectiu quan s’obri al trànsit aquest enllaç.

La oferta presentada a la plica de l’empresa Prycsa recull 6 actuacions de millora requerides en el Plec de licitació, que afecten al carrer Tenor Viñas: reforç del torrent de Can Planas, pacificació de la cruïlla amb la rambla Mestre Torrents, reforç del ferm d’aquest carrer, millora de senyalització vertical i horitzontal, millora de l’enllumenat públic, i actuacions de millora per pacificació viària en el tram del carrer Rambla Mestre Torrents, entre Tenor Viñas i Lluís Millet.

L’import definitiu d’adjudicació ha estat de 871.193,95 euros, (IVA inclòs).

L’ajuntament disposa d’un total de 871.610,17 euros, provinents tots ells de subvencions de la Diputació, de tal manera que l’obra es troba completament finançada, al 100%.

En concret es tracta de tres subvencions: 192.758,26 euros, provinents del Pla de concertació Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat, període 2011-2015, 450.000 euros, provinents del Pla de concertació Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat, període 2007-2011, i una subvenció extraordinària de 228.851,91 euros més.

La pacificació del carrer Catalunya és una de les obres cabdals de l’actual mandat, que canviarà les formes de mobilitat en el centre del poble, alliberant de trànsit rodat el complicat nus que és actualment la plaça de l’era, en la cruïlla de la rambla amb el carrer Indústria.

El carrer Catalunya és una de les vies principals del nucli urbà de la Roca. L’actuació prevista permetrà eliminar la seva funció com a carretera i passarà a ser un passeig en el centre del poble.

ELIMINACIÓ D’UN CARRIL DE CIRCULACIÓ

Aquesta actuació preveu convertir el carrer Catalunya en un espai humanitzat, fent-lo habitable, amb espais per a les persones. Fent-lo accessible, amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i millorant la sensació de seguretat per als vianants en obligar a reduir la velocitat dels vehicles mitjançant plataformes elevades en els passos de vianants i a tota la plaça de l’Era.

Es tracta d’una actuació de dignificació urbana que aconseguirà espais de passeig en el centre del poble, afavorint la implantació de comerç local en aquesta via tan principal.

L’ampliació de les voreres permetrà la plantació d’arbrat, i possibilitarà la disposició de mobiliari urbà, alhora que nou enllumenat públic, energèticament més eficient i sense contaminació lumínica, i es milloren les xarxes de serveis.

Es guanyaran places d’estacionament a la via pública, en els trams del carrer Catalunya compresos entre el carrer Tenor Viñas i Lluís Millet; i entre el carrer Espronceda i Anselm Clavé, que són els que actualment ja tenen major amplada de voreres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.