La companyia Endesa ha estès una nova línia subterrània al parc natural de Gallecs que ha permès retirar tres quilòmetres de cablejat aeri que creuaven la zona.

La nova línia de mitjana tensió que s’ha posat en funcionament surt de la subestació de Palau-solità i Plegamans i arriba al nucli de Mollet del Vallès.

La seva estesa ha permès retirar els tres quilòmetres de cablejat aeri que discorrien per l’Espai Natural de Gallecs, de nord a sud, així com les torres que la sustentaven, amb la conseqüent millora paisatgística i la reducció de l’impacte visual del parc.

Les obres també han comportat substituir un punt de transformació aeri per un centre cobert que permetrà protegir els transformadors de les inclemències del temps garantint-ne un bon funcionament. En aquest cas també s’ha tingut en compte l’entorn, ja que a la instal·lació s’hi ha fet un revestiment exterior de pedra natural i teula per tal d’integrar-lo al màxim al paisatge rural.

Aquestes tasques, al marge de la millora en l’impacte paisatgístic a l’entorn de Gallecs, també reforçaran la xarxa elèctrica de Mollet donant la possibilitat de restablir el subministrament amb més facilitat en cas d’una eventual avaria a la xarxa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.