Opendata.granollers.cat és l’adreça web a partir de la qual es pot consultar i obtenir dades públiques, en format digital i estàndard, que l’Ajuntament de Granollers posa a l’abast de tothom per informar-se o per crear nous serveis.

Tant la ciutadania com les empreses o altres institucions poden utilitzar aquesta informació per desenvolupar serveis gratuïts o de pagament que complementin els que ofereix l’Administració. Aquest podria ser el cas d’aplicacions mòbils, les anomenades app, desenvolupades a partir del tractament de dades sobre diversos temes: medi ambient, salut, mobilitat, etc. Dades, que convenientment treballades, poden propiciar, per exemple, descobrir on es pot generar un nou mercat, per la qual cosa aquesta eina pot contribuir a fomentar el teixit econòmic. Les possibilitats són infinites i el resultat ha de revertir en un millor servei per a la ciutadania. És a dir, obrir aquestes dades per tal que tothom en pugui fer ús és anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar a la societat les seves dades públiques i fomentar que les utilitzi per allò que desitgi.

CONTINGUTS MOLT DIVERSOS

La informació que ofereix l’Ajuntament de Granollers a opendata.granollers.cat està organitzada en diferents temàtiques: administració, economia i empresa, ciutat i serveis, territori, població, mapes…

Dins d’aquests apartats es poden consultar continguts molt diversos: l’execució del pressupost municipal quant als ingressos i les despeses; les subvencions atorgades a entitats; les factures dels proveïdors municipals; veure sobre plànol les activitats econòmiques que hi ha a la ciutat; les obres públiques programades per l’any en curs, el seu cost i a qui s’han adjudicat; el plànol dels jocs infantils de tot Granollers; resultats de les mostres d’aigua del riu Congost; el padró de vehicles segons la marca; dades sobre població, metereològiques, etc.

DADES SENSE RESTRICCIONS LEGALS

El tipus de dades que es difonen són les registrades, recopilades o generades per l’Ajuntament de Granollers o per tercers per encàrrec de l’Ajuntament –per exemple, una empresa concessionària d’un servei –, excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o que la seva publicació infringeixi la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé aquella dada que tingui regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

RENDIR COMPTES

Opendata.granollers.cat també permet a l’Ajuntament rendir comptes sobre la seva actuació i fomentar la participació de la ciutadania.

El portal permet a l’usuari registrar-se i així poder construir els seus propis gràfics o generar els seus mapes a partir dels conjunts de dades guardats en el catàleg de dades. Això farà possible que científics, estudiants o professors i ciutadania en general puguin utilitzar aquesta eina per mostrar les dades d’una forma gràfica i molt més atractiva.

TALLERS PER APRENDRE’N

Per tal que tothom qui ho vulgui pugui treure profit d’aquesta nova prestació, l’Ajuntament de Granollers ha programat dos tallers, un el 26 de febrer i un altre el 26 de març. Els tallers, que seran gratuïts, es portaran a terme a la sala d’actes de la Biblioteca de Roca Umbert, de 18.30 h a 19.30 h. Les inscripcions s’hauran de fer a la web www.digitalgranollers.cat.

UNIVERSALITZAR L’ACCÉS A DADES PÚBLIQUES

Aquest projecte d’obrir les dades públiques s’anirà completant periòdicament amb nova informació. En funció de criteris d’utilitat social, disponibilitat i cost d’obrir les dades es seleccionarà quines s’obriran i en quin ordre, considerant les recomanacions de la Comissió Europea en aquest sentit.

A més, les persones usuàries podran fer peticions a l’Ajuntament per publicar noves dades. Es tracta, en definitiva, d’universalitzar l’accés a dades de la mateixa manera que la web actual ha estès l’accés global a documents.

One Response

  1. Ana Peña

    Señor Mayoral: dígale a su discípulo, el señor alcalde de les Franqueses, que tome nota de esta iniciativa y la copie. Si ya hace lo que usted quiere en temas como VOTV y el servicio de autobuses interurbanos, que le imite y le siga también en abrir los datos municipales a los ciudadanos. Les Franqueses, ese barrio de Granollers, necesita más democracia y transparencia. Ayúdenos, señor Mayoral, por favor.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.