Aquesta setmana s’ha donat a conèixer a través dels mitjans de comunicació el cas d’un desnonament a una veïna de Granollers, segons dicta una sentència del Tribunal Suprem. El cas està protagonitzat per la propietària de l’immoble on viu l’afectada, la seva llogatera, una veïna de 87 anys que fa 53 que viu en aquest habitatge que té llogat.

L’origen de la discòrdia és el pagament d’una taxa d’escombraries de l’any 2011 que la demandant, propietària de l’immoble, diu que la llogatera, demandada, no li va pagar.

Aquest tribut va ser liquidat per la propietària de l’immoble a l’Ajuntament de Granollers, és a dir, la propietària va pagar la taxa d’escombraries de l’habitatge de la llogatera perquè és la propietària qui en té la titularitat i li correspon a ella fer el pagament del tribut a l’Ajuntament, i no pas la llogatera. De fet, des de l’any 2009 l’Ajuntament de Granollers només cobra els tributs als propietaris dels immobles.

El conflicte entre propietària i llogatera ha portat a una ordre de desnonament que encara no s’ha executat. Davant d’aquest cas, l’Ajuntament de Granollers ha visitat la veïna demandada i actuarà en conseqüència oferint suport i mediació.

Notícia relacionada: Desnonen una anciana de Granollers per un deute de 106 euros

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.