Els plans inclouen un contracte de sis mesos a jornada completa per a realitzar tasques administratives, de peó i cap de colla. Els projectes realitzats són d’interès general per al municipi.

PLANS D’OCUPACIÓ

  • Agents cívics
  • Suport a serveis administratius
  • Neteja de zones verdes, àrees d’aportació de residus, zones infantils i lleure, itineraris d’accés als centres educatius, etc.
  • Millora de la xarxa informàtica als equipaments municipals
  • Rehabilitació del cementiri
  • Reparació de paviments a diversos barris de la ciutat
  • Pintura de mobiliari urbà

Leave a Reply

Your email address will not be published.