L’Ajuntament de Parets del Vallès, a través de ParetsEmpreses, amb el nou cens d’autònoms del municipi, impulsa un projecte que té per objectiu promoure que aquests professionals puguin tenir un millor accés a la contractació pública.

També té com a objectiu potenciar la col·laboració amb empreses de l’entorn i desenvolupar accions de formació específica per millorar el múscul empresarial dels autònoms.

Tot amb la voluntat de prioritzar els professionals paretans en les contractacions menors de l’Ajuntament i en les de les grans empreses del municipi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.