Plànol de senyalització de les obres (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre).

Plànol de senyalització de les obres (Per ampliar la imatge cliqueu a sobre).

Amb motiu de les obres d’urbanització a la carretera de Sant Feliu (BP-1432), l’Ajuntament de l’Ametlla tancarà la carretera de Sant Feliu, a partir de dilluns 12 de gener de 2015. El tram afectat és el comprès entre els carrers Francesc Macià i Mestre Ramon Capell.

El temps d’execució d’aquestes obres, està previst que sigui de 6 mesos com a mínim. En el plànol adjunt s’indica aquesta ubicació, així com les vies de circul·lació alternatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published.