La Societat Coral Amics de la Unió ha formalitzat amb l’Ajuntament la cessió temporal de la documentació de l’entitat, que l’Arxiu Municipal de Granollers conservarà per un període inicial de cinc anys prorrogables.

Són 2.000 fotografies (positius i negatius), 70 pel·lícules i 4 m de documents originals, cartells, impresos i la revista 'L'Estendard'. (Foto: Ajuntament)

Són 2.000 fotografies (positius i negatius), 70 pel·lícules i 4 m de documents originals, cartells, impresos i la revista ‘L’Estendard’. (Foto: Ajuntament)

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i la presidenta de l’entitat, Marina Garrell, han signat el contracte que regula aquest traspàs de documents, inicialment, un conjunt aproximat de 2.000 fotografies (positius i negatius), 70 pel·lícules i 4 m de documents originals, cartells, impresos i la revista L’Estendard, tot plegat, d’una cronologia compresa entre finals del segle XIX i l’any 1980.

Amb aquest contracte, tant l’Ajuntament com la Societat Coral Amics de la Unió  han adquirit el compromís de realitzar les actuacions necessàries per facilitar la consulta pública d’aquest fons. En concret, entre altres aspectes, l’Ajuntament, per mitjà de l’Arxiu Municipal de Granollers custodiarà aquest fons documental i n’assumirà la conservació, facilitarà el material de conservació d’aquesta documentació, assessorarà l’entitat sobre la classificació i l’ordenació dels documents, i en farà la descripció informàtica.

Per la seva banda, la Societat Coral Amics de la Unió cedeix els drets d’explotació dels documents i de les imatges d’aquest fons a l’Ajuntament, i col·laborarà en l’aportació de més documentació de l’entitat i en la classificació i en l’ordenació de la documentació. També en farà la descripció i la preparació adequada, amb els materials necessaris per a la seva conservació.

L’ENTITAT MÉS ANTIGA

La Societat Coral Amics de la Unió de Granollers és l’entitat més antiga de la ciutat. Va néixer l’any 1877, seguint el camí d’altres que, des del 1850, s’havien afegit al moviment coral impulsat per Josep Anselm Clavé, per acostar les classes populars més desfavorides al món de la música i la cultura, per mitjà del cant coral.

Després de més de cent anys oferint música coral a Granollers i consolidada com a referent comarcal, l’any 1996, aquesta associació va fer un pas més, creant l’Escola de Música que permetria millorar la qualitat dels cors.

Leave a Reply

Your email address will not be published.