Postals adquirides per l’Arxiu Històric Municipal.

L’Arxiu Municipal dedica anualment alguns recursos a l’adquisició de documents antics referits a Montornès i que serveixen per ampliar el fons històric del municipi. Enguany, s’han incorporat un cartell de la Festa Major de 1943 i tretze postals del poble.

La major part de les postals són imatges del Montornès de mitjans del segle XX, d’edicions Ollé, Gurri o Cinto. Les més interessants però, són dues postals molt antigues sense cap marca d’editor. Les peces tenen una imatge de la Sagrera de 1916 i una altra de la inauguració d’un camp d’esports el 23 d’agost de 1931.

UNA COLECCIÓ EN AUGMENT

Aquests materials passen a engrandir els fons de l’Arxiu Municipal, especialment la col·lecció de postals que actualment està formada per més de 70 exemplars originals. Cada any l’Arxiu destina una part del seu pressupost a l’adquisició de targetes postals amb l’objectiu d’arribar a la col·lecció completa d’imatges editades de Montornès que es calcula que pot rondar el centenar.

L’aportació de postals per part de particulars ha estat també una constant en els darrers anys. Així, per exemple, el novembre passat, Francisca Puigdomènech Massó va fer donació de quatre postals més a l’Arxiu.

Text i fotos: Gabinet de Premsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.