L’Ajuntament de Granollers va fer servir l’any 2015 un herbicida potencialment cancerígen per als humans. Es tracta del Glifosat, un producte d’acció ràpida que s’empra per matar herbes i arbustos, i que té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient.

parc granollersEl Glifosat es va utilitzar a tres zones especifiques de Granollers on no hi ha habitatges. Així ho ha confirmat l’equip de govern al grup municipal d’ERC-AG, que avui mateix ha presentat una moció demanant l’eliminació d’aquest producte al terme municipal de Granollers. Segons els republicans, el motiu que al·lega el govern per a l’ús puntual d’aquest herbicida és que l’autoritat competent respecte a productes fitosanitaris no ha prohibit el seu ús.

El Glifosat, però, ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment cancerigen per als humans. Segons han informat els republicans, existeixen estudis científics que relacionen l’ús d’aquest herbicida amb afeccions i malalties. Entre els seus efectes adversos s’inclouen toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència d’anomalies espermàtiques i carcinogènesi.

D’altra banda, malgrat que l’ús que s’ha fet a Granollers ha estat a zones no habitades, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha indicat que entre els més afectats pel Glifosat hi ha els treballadors de Parcs i Jardins.

El CAPS també adverteix que aquest herbicida està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen concentracions mitjanes de Glifosat al llarg de l’any superiors a 0.1µg. l-1, valor màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC). Això es deu a que el Glifosat s’infiltra al sòl, és molt soluble a l’aigua i persistent. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar i s’escampa sense control pel subsòl.

Per tot això, el grup municipal d’ERC-AG ha demanat l’eradicació de l’ús del Glifosat al municipi i la seva substitució per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent els mecànics i tèrmics que ja s’apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació d’ocupació. També fins i tot el pasturatge.

La moció també reclama que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat evitant l’ús de productes químics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi i l’excés en el consum d’aigua (sobretot per gespes).

4 Responses

  1. Enrique LLoret

    Si los técnicos de medio ambiente no se enteran de lo que hacen, pues que los cambien y los pongan a arrancar hierbas o a recoger basura. Así no harán daño.

    Respon
  2. Vanessa cp

    Si los técnicos no tienen ni idea de hacer los jardines… Si el Ayuntamiento pusiera césped mejor que arbustos, no se tendría que utilizar ningún herbicida. El césped se siega y queda todo al mismo nivel, y para eliminar los arbustos de los jardines hay que fumigar. Partiendo de aquí todo sería más fácil….

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.