Un cop finalitzat el període de preinscripcions per les tres escoles bressol municipals de Mollet del Vallès, la demanda ha augmentat un 8% respecte al curs passat. En concret, de les 143 places que ha ofert l’Ajuntament per al proper curs, s’han presentat un total de 231 sol·licituds.

De fet, se n’han presentat 231 front les 214 que hi va haver l’any passat, augmentant en 17 (8%) respecte al curs 2015-2016. En referència a l’oferta municipal per aquest curs ha estat de 143 places.

Un cop finalitzat el termini de la preinscripció s’atorgaran les places a les famílies amb major puntuació (segons els barems per poder optar a una plaça municipal). En els casos d’empat en la puntuació, es farà un sorteig. És important destacar, que es reserva un 10% del total de places per a infants amb necessitats educatives especials.

Pel que fa el calendari, el 3 de juny es publicarà la llista definitiva d’admesos i del 6 al 17 de juny s’obrirà el període de matriculacions. El curs 2016-2017 per les escoles bressol començarà el 6 de setembre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.