Les Franqueses tindrà un catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Aquest document de caràcter normatiu permetrà identificar les edificacions que compleixen certs requisits que fan necessaris la seva recuperació i/o preservació.

Per a l’elaboració del catàleg les àrees d’Urbanisme i Agricultura, Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament van sol·licitar una subvenció a la Diputació. Finalment, la Diputació ha concedit una subvenció de 47.000 euros per a la seva redacció. El catàleg només tindrà efecte sobre el sòl no urbanitzable i tindrà rang de planejament derivat perquè es tramitarà a través d’un pla especial.

El catàleg regularà els usos permesos i s’identificaran les masies susceptibles de ser rehabilitades i reconstruïdes. Les raons per a incloure una casa al catàleg són arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques i socials.

Leave a Reply

Your email address will not be published.