L’Ajuntament de les Franqueses ha iniciat les mesures de prevenció de l’expansió de les espècies de cotorra argentina i Kramer al municipi. Aquestes aus estan considerades com a espècies invasores al litoral mediterrani i ja s’han convertit en plagues a ciutats com Barcelona. Davant aquesta possibilitat, s’ha engegat una campanya de retirada de nius i d’actuacions sobre els potencials llocs de menjar i de descans d’aquests animals.

La cotorra argentina es va introduir a Catalunya als anys 70 com a animal domèstic i el seu alliberament i ràpida reproducció està produint problemes de sobrepoblació des d’aleshores. Aquests animals fabriquen nius, dalt dels arbres dels parcs urbans, que poden pesar entre 20 i 150 quilos, amb el possible problema de seguretat ciutadana que això pot provocar. També són portadors de malalties transmissibles als humans i provoquen greus problemes de soroll en les proximitats dels nius.

Com a part de la campanya de gestió d’aquestes espècies també es demana als ciutadans que si en detecten nius o exemplars fora dels llocs habituals ho facin saber a obresiserveis@lesfranqueses.cat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.