La plaça de la Sagrera, a Corró d'Avall. (Foto: Ajuntament)

La plaça de la Sagrera, a Corró d’Avall. (Foto: Ajuntament)

Els treballadors del Pla d’Ocupació Local, a través de l’àrea d’Obres i Serveis, han realitzat una intervenció integral a la plaça de la Sagrera, situada a Corró d’Avall.

L’actuació ha consistit en reparar tot allò malmès; revisar i repintar el mobiliari urbà com ara els bancs, les papereres i la font; repassar les instal·lacions infantils; refer el terreny per eliminar els sots i els tolls existents mitjançant el terraplenat i compactat de terres i l’estesa de sauló, i comprovar el funcionament de la xarxa de reg, entre d’altres accions.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.