Amb l’objectiu de determinar la variabilitat espacial de les concentracions de NO2 a la zona d’estudi del Vallès Oriental, s’instal·laran properament a les Franqueses aparells (dosímetres) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que recolliran informació que posteriorment analitzaran els tècnics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

L’acció consta de dues campanyes per any, una de dues setmanes a l’estiu i una altra de dues setmanes a l’hivern. D’aquesta manera es disposarà d’un diagnòstic de la variabilitat espacial de les concentracions dels contaminants gasosos d’interès (NO2 i O3). Es realitzaran mesures en diferents punts representatius de situacions particulars: fons urbà, carrers de trànsit, autovies, zones industrials, parcs i zones rurals.

ES COL·LOCARAN DOSÍMETRES

Els tubs que es col·locaran en senyals de trànsit i enllumenat seran com aquests.

Els tubs que es col·locaran en senyals de trànsit i enllumenat seran com aquests.

Son tubs passius tipus Palmes, d’uns 70 mm de longitud i 11 mm de diàmetre, que contenen un material absorbent en un dels seus extrems, i estan oberts per l’altre extrem. En el cas del NO2 el material absorbent és una preparació de Triethanolamina (TEA).

Els tubs es col·loquen a una alçada de 3 metres i s’instal·len als elements urbans de via pública com senyalitzacions i enllumenat públic amb brides.

Leave a Reply

Your email address will not be published.