Les Franqueses dóna per tancada la liquidació del pressupost de 2017 amb un endeutament de l’Ajuntament de 10.494.486,09 euros. El deute financer se situa al voltant del 52%, per sota del 110% que marca la llei.

Segons els comptes presentats per l’equip de govern, el tancament pressupostari de 2017 deixa un romanent de tresoreria positiu de 6.548.420 euros. Pel que fa al resultat pressupostari ajustat, l’exercici es tanca amb 4.031.523 euros. I el superàvit pressupostari és de 2.090.324 euros.

D’aquest resultat es destinaran aproximadament 1.600.000 euros per a nova inversió sostenible i vora 600.000 euros a amortització anticipada del deute.

Leave a Reply

Your email address will not be published.