Batejat amb el nom de Musicànim, el projecte vol portar la música al bell mig de l’ànima, entesa aquesta com a part vital i essencial de les persones per ajudar‐les, també, en moments de dificultats. L’acció es realitzarà, en una primera fase, a l’Hospital General de Granollers, tot i que es farà extensiu a moltes altres institucions públiques i sanitàries, centres de reinserció o d’altres àmbits especialitzats en la gestió del benestar personal i col∙lectiu de la comarca i d’arreu del territori de Catalunya. Tot, amb la idea de fer arribar la música a diferents col∙lectius i en diferents àmbits ampliant així els seus objectius de comunicació i les seves funcions socials, educatives i terapèutiques.

musicànim

L’objectiu de la iniciativa és millorar el benestar de les persones.

Cada quinze dies músics pertanyents a l’Orquestra de Cambra de Granollers interpretaran breus concerts als vestíbuls i sales d’espera i tractaments de l’Hospital per millorar el benestar de les persones. Fent extensiva la participació a tots els músics que, de manera voluntària, vulguin aportar els seus coneixements i gaudir de l’experiència.

Les actuacions musicals seran en directe i protagonitzades, en aquesta primera fase, per l’Orquestra de Cambra de Granollers en diferents formats i repertoris, que poden coincidir amb actuacions expresses o assajos oberts i adaptats. Els concerts estan pensats i adaptats per interactuar en espais i amb l’objectiu que la música aporti als oients una experiència transformadora més enllà del plaer estètic i més propera als beneficis de salut i benestar en els context en què es troben.

Leave a Reply

Your email address will not be published.