Moment de la signatura. (Fotos: Ajuntament)

Moment de la signatura. (Fotos: Ajuntament)

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha signat un conveni amb la mercantil Famtor SL, mitjançant el qual aquesta cedeix temporalment l’ús de dos terrenys situats al centre del poble dels quals és propietària.

Es tracta de la parcel·la situada al número 12 del carrer de L’Aliança i dues parcel·les situades al número 8 del mateix carrer de L’Aliança i als números 64-68 de l’avinguda dels Països Catalans.

Aquest conveni, que feia molts anys que s’intentava, permetrà habilitar aquestes parcel·les i utilitzar-les com a aparcament i usos lúdics. La cessió té una vigència de dos anys, prorrogable per períodes d’igual duració.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.