La 9ª Jornada de Recollida de Medicaments se celebrarà el dissabte 20 de febrer del 2016, des de les 10h fins a les 14h, amb el lema “DÓNA UN MEDICAMENT A QUI HO NECESSITA”. Durant aquestes quatre hores els voluntaris animaran els ciutadans a comprar un dels més de 50.000 medicaments sol·licitats per les 123 entitats assistencials de tota Espanya amb qui col·labora l’ONG Banc Farmacèutic.

L’any passat es van recollir 25.000 medicaments a les 550 farmàcies que van participar a la Jornada de Recollida de Medicaments. Els medicaments recollits van servir per cobrir les necessitats dels milers de persones en risc de pobresa i exclusió social que són ateses a les entitats assistencials amb qui col·labora l’ONG Banc Farmacèutic: persones sense sostre, famílies amb nens, drogodependents o malalts psíquics, entre d’altres.

El president de l’ONG Banc Farmacèutic Àlex Brenchat comenta que “la Jornada de Recollida de Medicaments promou un gest de gratuïtat, on les persones hi participen de forma desinteressada (ciutadania, voluntariat i farmàcies). Els voluntaris destinen el seu temps lliure del dissabte a participar en la Jornada i els farmacèutics hi col·laboren sense ànim de lucre al fer un donatiu al Banc Farmacèutic per retornar els beneficis obtinguts. Aquest gest solidari dóna exemple als ciutadans convidant-los a col·laborar comprant algun dels medicaments que es necessiten”.

EL FUNCIONAMENT DE LA JORNADA

El funcionament de la Jornada de Recollida de Medicament és el següent:

  • Cadascuna de les entitats assistencials amb les quals col·labora el Banc Farmacèutic elabora un llistat amb la previsió de medicaments no subjectes a prescripció mèdica que necessitarà durant un any.
  • El Banc Farmacèutic assigna cadascun dels llistats de medicaments a una o vàries farmàcies participants, seguint un criteri de proximitat.
  • Cada farmàcia rep un llistat amb els medicaments que haurà de recollir per a l’entitat assistencial que li ha estat assignada, així com també material divulgatiu i les armilles per als voluntaris.
  • El dia de la Jornada de Recollida, els voluntaris del Banc Farmacèutic conviden als ciutadans que entren a la farmàcia a participar-hi comprant algun medicament dels que s’indiquen en el llistat.
  • Durant la setmana següent, les entitats assistencials passen a recollir els medicaments recaptats per les farmàcies que li han estat assignades.

És important destacar que únicament es recullen els medicaments que les entitats assistencials han sol·licitat prèviament, ja que d’aquesta manera es focalitzen els esforços a cobrir necessitats reals i concretes. Així mateix, subratllar que en compliment de la legislació vigent, els medicaments que es recullen no són usats sinó que són comprats pels ciutadans a les farmàcies que participen a la Jornada.

LA TASCA DELS VOLUNTARIS

Els voluntaris són imprescindibles perquè la Jornada de Recollida de Medicaments funcioni correctament. Els voluntaris han de presentar-se a la farmàcia que els ha estat assignada el dia 20 de febrer del 2016 a les 10h del matí i estar-s’hi fins les 14h.

La tasca del voluntari és animar els ciutadans que entren a la farmàcia a participar a la Jornada comprant algun medicament del llistat facilitat per l’entitat assistencial assignada. És important assistir a la reunió informativa i formativa que s’organitza uns dies abans, on s’expliquen els detalls sobre el funcionament de la Jornada, així com les característiques de les entitats assistencials per a les quals es recullen medicaments. Els medicaments recollits es quedaran dins de les farmàcies fins que les pròpies entitats assistencials passin a recollir-los uns dies després.

S’intenta que els voluntaris puguin escollir la farmàcia on volen estar el dia 20 de febrer del 2016, que sol ser la més propera del seu lloc de residència, a través de l’aplicatiu informàtic. Es poden consultar les farmàcies col·laboradores del Banc Farmacèutic a través de la web www.bancofarmaceutico.es. Els voluntaris també poden inscriure’s a la mateixa web.

La tasca de l’ONG Banc Farmacèutic és possible gràcies a l’estreta col·laboració any rere any d’organitzacions de voluntariat, farmàcies, distribuïdores i empreses farmacèutiques.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.