Ara Parets ERC, Sumem Parets, Nova Opció per Parets i Ciutadans han presentat tot un conjunt d’al·legacions al Pla de Millora Urbana del solar del carrer Can Gurri, número 6, que inclou la masia de Can Volart. Els quatre grups polítics que integren l’oposició municipal es mostren sorpresos perquè l’àmbit del PMU “mostra un espai molt irregular i que no coincideix amb diverses figures aprovades amb anterioritat per l’Ajuntament”.

Vista de la Masia de Can Volart.

Vista de la Masia de Can Volart.

Segons informa l’oposició, l’àmbit del Pla de Millora exclou i retalla la masia de Can Volart, inclosa dins del Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic de Parets del Vallès.

L’oposició no està d’acord amb el fet que dins de l’àmbit de protecció de la masia s’incloguin els aparcaments de vehicles de la nova benzinera, l’àrea de serveis i el tren de rentat.

“Considerem que independentment de les propietats s’ha de respectar l’àmbit de la fitxa del catàleg i en cap cas poden instal·lar-se aparcaments corresponents a una activitat diferent a la que es pugui donar a la masia de Can Volart o al conjunt”, destaquen en les al·legacions.

REPARCEL·LACIÓ QUE VULNERA LA SUPERFÍCIE MÍNIMA

En les al·legacions presentades, els grups de l’oposició assenyalen que la reparcel·lació de la Unitat d’Actuació que inclou la masia Can Volart vulneraria la superfície de parcel·la mínima, de 2.500 metres quadrats, establerta en el Pla General d’Ordenació Urbana.

Segons informen, el projecte de reparcel·lació –aprovat en una operació jurídica complementària el juny de 2009– divideix el solar de 7.785,58 metres quadrats en dues parcel·les diferents de 6.988 m2 i una altra de només 797,04 m2 que inclouria la masia.

Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i Ciutadans demanen al Govern Sociovergernt que incorpori a l’expedient del Pla de Millora Urbana tots els antecedents esmentats en les al·legacions.

L’objectiu de les al·legacions presentades és el de preservar al màxim la masia Can Volart i respectar l’àmbit de protecció per tal que no condicioni el futur d’aquest element que forma part del patrimoni arquitectònic local.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.