L’Ajuntament de Martorelles ha canviat el format del carnet de la Deixalleria municipal. La targeta passa a ser digital i sense data de caducitat, així doncs, s’haurà de conservar fins que es faci malbé o es perdi.

carnet deixalleriaEl carnet porta imprès un codi de barres que identifica als usuaris. A cada visita a la Deixalleria la targeta serà registrada amb les tipologies dels diferents residus a través d’un lector de codi de barres.

Per obtenir la targeta cal passar per l’OAC de l’Ajuntament o de l’Av. d’en Piera, a partir del dia 11 de gener del 2016 i portar l’últim rebut d’escombraries pagat.

Per gaudir de la bonificació de la taxa d’escombraries caldrà anar un mínim de 10 vegades a la deixalleria durant l’any 2016. Així, l’usuari que hagi complert el mínim rebrà una bonificació del 5% de la taxa d’escombraries de l’any següent. I si, com a mínim, la meitat de les aportacions a la deixalleria són de residus no contemplats als contenidors de les àrees de recollida selectiva (paper/cartró, vidre i envasos), la bonificació serà del 10% per la taxa del proper any.

Pel que fa als comerços, rebran una bonificació de fins el 45% de la quota en funció dels viatges realitzats a la deixalleria, la tipologia de residus i els gestors de residus utilitzats durant l’any. Vist l’informe dels serveis de Medi Ambient, l’alcalde o la Junta de Govern Local acordaran la concessió o denegació del benefici fiscal i es notificarà a l’interessat.

Tothom que compleixi aquest criteri, s’aplicarà directament i sense necessitat de cap més tràmit, la bonificació en el rebut de la taxa d’escombraries 2017.

Mentre no hi hagi canvi d’unitat tributària, la targeta electrònica lliurada inicialment servirà per a cada exercici. En cas de pèrdua o deteriorament de la mateixa, se’n podrà demanar una còpia a l’Ajuntament.

La Deixalleria de Martorelles (C/ Verneda, S/N) obre de dimarts a divendres de 10h a 13h i de 16h a 19h; els dissabtes de 9h a 15h i els diumenges de 9:30h a 14h.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.