L’Ajuntament de Martorelles ha obert una nova convocatòria de Plans d’Ocupació que es realitza en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració social” amb la concessió dels ajuts al finançament dels plans locals d’ocupació que ofereix la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament contractarà a les persones seleccionades en diferents dates segons les necessitats organitzatives dels serveis on aniran adscrites. Pel que fa als llocs de treball, són els següents:

D’una banda, dos llocs de treball de peonatge de neteja de la via pública i espais públics (reservats a col·lectius en risc d’exclusió social). Aquestes places són d’una jornada del 40% i una durada de tres mesos, prorrogable a sis. D’altra banda, tres llocs de treball de peonatge de logística i brigades municipals (reservats també a col·lectius en risc d’exclusió social), amb una jornada del 80% i una durada de tres mesos, prorrogable a sis.

També s’ha convocat un lloc de treball de consergeria d’instal·lacions culturals amb una jornada del 66,6% i una durada de cinc mesos. I finalment, un lloc de treball d’auxiliar administrativa amb una jornada del 80% i una durada de sis mesos.

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds en un termini de 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci de convocatòria al BOPB i a la pàgina web municipal. El termini oficial és del 10 al 24 de maig de 2016.

Hauran de presentar una instància amb la documentació necessària per acreditar el seu perfil professional, experiència i la seva situació socio-laboral a l’OAC de l’Ajuntament de Martorelles (Plaça de l’Ajuntament, 1).

Consultar les bases

Leave a Reply

Your email address will not be published.