Martorelles municipalitzarà el servei d’aigua

L’Ajuntament de Martorelles va aprovar en el Ple ordinari del 18 de gener la creació d’una comissió per a l‘estudi de la gestió directa del servei de captació, abastament i distribució de l’aigua com a òrgan complementari municipal. Aquesta comissió tindrà com a principals funcions estudiar les necessitats tècniques i jurídiques per a la gestió directa del servei, elaborar documents tècnics i jurídics necessaris, fer el seguiment i donar suport a les tasques que puguin dur a terme les empreses públiques necessàries, fer el seguiment i l’avaluació del contracte durant el seu termini i l’assistència al Ple en la presa de decisions.

L’equip de govern entén que l’accés a l’aigua potable i el sanejament és un dret humà reconegut en diverses lleis d’abast mundial i, per tant, creu que cal democratitzar el servei i allunyar-lo de la mercantilització que s’havia produït fins al moment ja que es tracta d’un bé de primera necessitat i indispensable per a la població. L’objectiu és racionalitzar els usos privatius de l’aigua, regadius i industrials i subordinar a l’interès general aquest bé per tal de donar prioritat a les necessitats socials i ambientals, garantint el subministrament d’aigua al municipi.

Per aquest motiu, l’equip de govern s’ha posat en contacte amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), una entitat pública de base associativa i de caràcter local que agrupa diferents ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient a través de les seves empreses municipals o dels instruments públics del consorci.

El CONGIAC ofereix una gestió actual i optimitzada a totes les tasques necessàries per tal que els associats, i en general els usuaris del servei, tinguin un servei d’abastament i sanejament d’alta qualitat, amb sinèrgies i economies d’escala.

Segons l’equip de govern, amb aquesta municipalització de l’aigua Martorelles guanya en eficàcia entre objectius i resultats, en eficiència en l’optimització de recursos, en responsabilitat en la consecució de fites i en management públic per la incorporació selectiva de les formes d’operar del sector privat.

A més a més d’aquests quatre pilars fonamentals, aquest model de societat municipal aporta, segons el govern local, avantatges com el control estratègic del servei, l’agilització de la presa de decisions, l’emfatització de la qualitat davant la rendibilitat econòmica, l’outsourcing (externalització) per a les activitats estratègiques i la seva condició de model reversible.

14 Responses to Martorelles municipalitzarà el servei d’aigua

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *