Martorelles ISO SeceL’Ajuntament de Martorelles ha fet efectiva la renovació del certificat vinculat a la ISO 50001 de l’empresa Sece en una trobada entre el delegat i responsable de vendes de Sece, Xavier Suárez, i l’alcalde de Martorelles, Marc Candela. Aquest certificat se li va atorgar a l’empresa adjudicatària del servei de l’enllumenat públic del municipi el mes de novembre de l’any 2013.

En aquell moment, Sece va aconseguir ser la primera empresa de serveis energètics en obtenir la certificació ISO 50001 de gestió energètica gràcies a la instal·lació de l’enllumenat municipal de Martorelles. L’abast de la certificació és per a tots els centres de treball i per a la prestació de serveis de conservació, execució i manteniment tant de les instal·lacions d’enllumenat exterior, com de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió, fontaneria i climatització en dependències, edificis i en la via pública.

El fet d’extendre la certificació als serveis que ofereix Sece va permetre  que l’Ajuntament de Martorelles fos pioner a Catalunya en obtenir un certificat vinculat al de Sece de la gestió  i manteniment de l’enllumenat. L’assoliment d’aquesta certificació, atorgada per un organisme independent com és Aenor, és una garantia de la correcta  aplicació de l’estàndard ISO 50001 i, per tant, de l’eficaç gestió de l’energia als seus municipis.

La renovació del certificat vinculat garanteix que el manteniment de les instal·lacions del municipi donen compliment a aquesta norma i, per tant, a la millora contínua de la seva gestió energètica, a l’eficiència i a la seva sostenibilitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.