Divendres 7 d’abril es va tancar el període de preinscripcions escolars per a educació infantil de segon cicle, primària i secundària. Malgrat la reducció d’un grup a l’escola Col·legis Nous per aquest curs 2016-2017, el nombre de places ofertades garanteix que Mollet del Vallès compti amb places suficients per cobrir la demanda i poder rebre aquells alumnes que s’incorporin més endavant.

Per a P3, s’han fet 513 preinscripcions, del total de 572 places ofertades que han estat molt repartides entre les escoles de la ciutat. Pel que fa al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO), hi ha una oferta de 443 places en el total dels centres educatius de Mollet, però l’oferta definitiva no es podrà determinar fins d’aquí cinc mesos, un cop s’hagin realitzat els exàmens de setembre, poc abans de l’inici del curs. Durant el període formal de preinscripcions que va finalitzar el passat 7 d’abril de març s’han rebut un total de 469 sol·licituds.

Aquestes són dades de les preinscripcions rebudes dins el termini oficial de preinscripció però s’ha de tenir en compte que, un cop tancat el període i fins a l’inici de curs, aquestes dades poden variar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.