Després de més de tres mesos de treballs, aquest setembre han finalitzat les obres de condicionament de la plaça Rafael Alberti en la que s’han reparat els paviments per facilitar el pas de vianants, s’ha millorat l’espai l’údic, s’ha substituït i reubicat part del mobiliari urbà i s’ha millorat l’accessibilitat al parc. 

foto-plaça-r-alberti

Imatge del parc. (Foto: Ajuntament)

El Parc Rafael Alberti es va urbanitzar l’any 1997. D’aleshores ençà, el parc disposava d’una part més dura per la circulació de vianants, una zona d’estada vora la riera i una part tova per l’esbarjo i els jocs.

Amb les obres de condicionament les millores s’han centrat en:

Mobilitat per als vianants

S’han reparat els paviments existents que en diverses zones estaven afectats per les arrels amb el conseqüent  risc de caigudes pels vianants. Així mateix, s’ha format una nova superfície pavimentada enllaçant els passos de vianants i la parada del bus, que són els punts d’origen i final dels recorreguts a través del parc.

També s’ha tractat el formigó del paviment amb colorants, de manera que s’han diferenciat les zones de circulació amb les zones de joc.

Espai lúdic

El primer que s’ha fet es reubicar els jocs, agrupant-los per edats d’us.

A partir d’aquí, s’ha substituït parcialment el paviment de sauló per un de formigó acolorit incloent-hi acabats en cautxú, amb formes arrodonides i colors vius, al voltant dels jocs infantils, amb la qual cosa es millora la seguretat davant possibles caigudes.

També s’ha substituït el tancat de fusta que hi havia per una base de pilones metàl·liques que, d’una banda, mantenen la funció protectora i, alhora,  harmonitzen amb les formes arrodonides i els colors vius del paviment.

Mobiliari urbà

D’una banda, s’han retirat els fanals antics de la zona que estava pavimentada i parcialment s’han substituït pels que ocupaven la zona tova del parc. D’aquesta manera s’ha reduït el nombre de fanals tot i seguir garantint els nivells d’il·luminació.

A la zona de jocs s’han instal·lat dues columnes amb projectors que s’han orientat de tal manera que s’asseguri la uniformitat de la il·luminació de l’espai i ressaltin els colors primaris del nou paviment.

D’altra banda, els bancs de formigó que estaven situats de forma paral·lela al carrer Juan Ramón Jiménez s’han mantingut parcialment formant una barrera de protecció de la jardinera. Així mateix, els vuit bancs de fusta s’han apropat a les zones de joc i a la pista esportiva annexa.

Accessibilitat

Amb la nova pavimentació, amb acabats antilliscants, el recorregut és més accessible entre la parada del bus i el pas de vianants del Parc dels Sentits. Amb aquesta millora també s’aconsegueix deixar a nivell la plataforma de la font adaptant-la a persones amb mobilitat reduïda.

D’altra banda, també s’ha creat una rampa al pas de vianants cap al carrer de Miguel de Unamuno que quedava interromput per la vorada de jardí de parterre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.