Vista aèria de Mollet del Vallès.

Després de les inspeccions que s’han efectuat, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha decidit iniciar expedients sancionadors per cinc habitatges, propietat d’entitats financeres, que es troben desocupats des de fa més de dos anys “sense causa justificada”.

A partir d’ara, les entitats bancàries tenen un termini concret per presentar al·legacions. En el cas que no es produeixin, es declararà la utilització anòmala d’aquests habitatges, oferint als propietaris la possibilitat de destinar-los a lloguer social. Si tampoc es dona aquesta possibilitat dins d’un període concret, es procedirà a la imposició de la multa corresponent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.