Més val tard que mai. L’Ajuntament de Mollet del Vallès portarà a aprovació en el proper Ple d’aquest mes d’abril la tarifació social de les escoles bressol per al curs 2018-2019 que permetrà pagar en funció dels ingressos de cada família.

Segons l’equip de govern, “aquesta nova política de preus comporta un canvi important i un pas endavant en l’aposta per l’aplicació de criteris de renda en els preus públics per tal d’avançar en els criteris de justícia social”.

“Amb aquest propòsit, i amb l’objectiu de fer una tarifació més equitativa en funció dels ingressos familiars, hi haurà diferents preus en funció, tant de la renda, com dels membres que composen la unitat familiar i, en cap cas, el preu màxim a pagar superarà el preu que s’està pagant actualment”, afegeixen.

A l’hora de valorar la capacitat econòmica de les famílies, es prendrà com a referència els trams de renda de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que és el que es fa servir per fer el càlcul de les prestacions socials.

Actualment a Mollet hi ha 240 places d’escola bressol i l’aportació de l’Ajuntament és de 620.000 euros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.